دیوارهای پوششی کناف

 

دیوارهای پوششی بدون سازه کناف، ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان‌ها می‌باشند. در این ساختار از یک لایه پانل گچی یا پانل مرکب (پانل گچی پوشش شده با لایه عایق) استفاده می‌شود. صفحات مذکور، بدون زیرسازی فلزی و به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما به دیوار زمینه متصل می شوند. درزهای میان این صفحات به وسیله نوار درزگیر و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه حاصل می‌شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش های دیگر را خواهد داشت.

این روش در شرایط زیر قابل استفاده می باشد:

 • دیوار زمینه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.
 • فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.
 • ارتفاع پوشش کاری حداکثر 3 متر باشد.

]صفحات روکش دار گچی (پانل)

در ساختارهای دیوار پوششی بدون سازه، از پانل های معمولی (RG یا GKB) استفاده می‌شود.

صفحات مرکب

این نوع صفحات، از ترکیب پانل های گچی با یک لایه عایق به دست می‌آیند. صفحات مرکب در دو نوع MW و PS تولید می‌شوند؛ بدین ترتیب که پانل های گچی با یک لایه عایق پشم معدنی  (MW) یا پلی استایرن (PS) پوشش داده می‌شوند. صفحات مرکب نوع MW دارای عایق  صوتی و حرارتی بوده و صفحات مرکب نوع PS  صرفا دارای عایق حرارتی می‌باشند.

چسب پرلفیکس کناف

برای نصب صفحات گچی و صفحات مرکب بر روی  سطوح ساخته شده با مصالح بنایی، از چسب پرلفیکس کناف استفاده می‌شود. پرلفیکس، از گچ و موارد افزودنی ویژه ساخته می‌شود.

موارد و مصالح درزگیری و آماده سازی

این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر، نوار چسب جداکننده (ترن فیکس)، سازه یا نوار محافظ گوشه (کرنربید)، بتونه درزگیر (فوگن فولر)، گچ پوششی (ماستیک) و پرایمر زیر رنگ (تیفن گروند) می‌باشد.

برای اضافه نمودن متنتان اینجا کلیک کنید

W611 دیوار پوششی ویژه نازک کاری

در این ساختار، صفحات گچی توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می‌شوند. برای نازک کاری سریع و ارزان سطوح بنایی، پوشش کاری نوع W611 گزینه مناسبی است.

 

W631 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی

در این ساختار، صفحات مرکب نوع  PS توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می‌شوند. با استفاده از ساختار W631، ضمن نازک کاری، خواص حرارتی دیوار بنایی موجود نیز به نحو چشم گیری ارتقاء می‌یابد.

 

W624 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی و صوتی

در این ساختار، صفحات مرکب نوع MW توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می‌شوند. با استفاده از W624، نازک کاری و عایق کاری حرارتی و صوتی دیوار بنایی به طور همزمان صورت می‌گیرد.

 

روش اجرا

 

بررسی و آماده سازی دیوار زمینه

قبل از نصب صفحات، باید دیوار زمینه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز آماده سازی شود:

 • دیوار زمینه باید حتی الامکان شاقول و دارای سطحی مستوی و صاف باشد.
 • دیوار زمینه باید خشک و فاقد رطوبت باشد و در معرض رطوبت نیز قرار نگیرد.
 • سطح دیوار زمینه باید فاقد قطعات سست و ناپایدار و دارای استحکام و اسنجام کافی جهت تحمل بار لایه پوششی باشد.
 • سطح دیوار زمینه باید عاری از چربی، میکرو ارگانیسم‌هایی نظیر قارچ و کپک، گرد و غبار و هر گونه آلودگی دیگری باشد.
 • به طور کلی دیوار زمینه باید دارای سطحی زبر و میزان جذب رطوبت متعادل باشد.‌ در مواردی که جذب رطوبت دیوار زمینه بالا است نظیر سطوح بنایی متخلخل، باید سطح مورد نظر با پرایمر گروند ‌میتل کناف پوشانده شده تا از جذب رطوبت خمیر پرلفیکس و سوختن آن جلوگیری شود. در مواردی که جذب رطوبت دیوار زمینه کم است نظیر سطوح بتنی صیقلی، باید سطح مورد نظر با پرایمر بتونکنتاکت کناف پوشانده شده تا اتصال مناسب میان چسب پرلیفکس و آن تامین شود.

نصب صفحات

بسته به شرایط دیوار زمینه، روش های مختلفی جهت اجرای لایه پوششی وجود دارد:

 

لایه نازک بتونه درزگیر :

در صورتی که دیوار زمینه تراز و صاف باشد (مانند دیوارهای بتنی صاف)، با استفاده از ماله شانه‌ای، بتونه درزگیر کناف، به صورت نواری بر پشت پانل (یا بر روی دیوار زمینه) اجرا و صفحات بدین وسیله بر روی سطح زیر کار نصب می‌شوند.

 • در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت ۱۲/۵ میلیمتر علاوه بر حاشیه های پانل، یک ردیف لایه فوگن فولر در وسط پانل نیز اجرا می‌شود.
 • در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت ۹/۵ میلیمتر، علاوه بر حاشیه‌های پانل، دو ردیف لایه فوگن فولر در وسط پانل نیز اجرا می‌شود.

چانه‌های پرلفیکس:

در صورتی که دیوار زمینه داراری ناترازی و یا ناصافی تا 20 میلیمتر باشد، صفحات توسط چانه‌ های چسب پرلفیکس بر روی سطح زیر کار نصب می‌شوند. خمیر پرلفیکس به صورت چانه های مدور به قطر تقریبا 20 سانتیمتر یا به صورت چانه های مستطیلی به ابعاد تقریبی 25*5 سانتیمتر و ضخامت مناسب، در فواصل تقریبی 35 سانتیمتری بر روی دیوار زمینه قرا می‌گیرند. توجه شود که فاصله چانه ها در لبه صفحات به 25 سانتیمتر کاهش می‌یابد.

 • در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت ۱۲/۵ میلیمتر، سه ردیف چانه پرلفیکس به ازای هر پانل لازم خواهد بود. بنابراین،  علاوه بر حاشیه های پانل، یک ردیف چانه پرلفیکس در وسط پانل نیز اجرا می‌شود.
 • در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت ۹/۵ میلیمتر، چهار ردیف چانه پرلفیکس به ازای هر پانل لازم خواهد بود. بنابراین علاوه بر حاشیه‌های پانل، دو ردیف چانه پرلفیکس در وسط پانل نیز اجرا می‌شود.

زیرسازی از نوار پانل:

در صورتی که دیوار زمینه دارای ناترازی یا ناصافی بیش از 20 میلیمتر باشد مانند دیوارهای سنگی، ابتدا با استفاده از برش‌های نواری از پانل گچی زیر سازی انجام می‌شود‌. برای این منظور ابتدار برش‌های نواری به عرض 10 سانتیمتر از پانل گچی تهیه می‌شود. سپس با استفاده از چانه‌های چسب پرفلیکس در فواصل تقریبی 35 سانتیمتر‌، نوارهای مذکور بر روی دیوار زمینه اجرا می‌شود. در انتها صفحات به وسیله لایه نازک فوگن فولر بر روی این زیر سازی نصب می‌شوند.

 • در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت ۱۲/۵ میلیمتر علاوه بر حاشیه‌های صفحه یک ردیف نوار پانل در وسط صفحه نیز اجرا می‌شود.
 • در صورت استفاده از صفحات گچی (ساده یا پوشش شده با لایه عایق) به ضخامت ۹/۵ میلیمتر علاوه بر حاشیه‌های صفحه دو ردیف نوار پانل در وسط صفحه نیز اجرا می‌شود.

نکات فنی:

پیش از نصب صفحات خطوط راهنمای محل استقرار لایه‌های پوششی باید در کف و سقف ترسیم شوند. همچنین محل اجرای چانه‌های پرلفیکس یا خطوط راهنما جهت اجرای لایه فوگن فولر نیز باید ترسیم شوند.

برای ایجاد استحکام در لبه‌های پیرامونی دیوار، بازشوها نظیر در و پنجره و منفذهای تاسیساتی نظیر کلید و پریز و خروجی‌های آب و فاضلاب باید یک نوار پیوسته از خمیر پرلفیکس یا فوگن فولر در روش لایه نازک اجرا شود. عدم رعایت جزییات اخیر علاوه بر تضعیف لبه‌های آزاد پانل موجب حرکت جریان هوا در فضای بین صفحه و دیوار و در نتیجه کاهش عملکرد صوتی و حرارتی ساختار می‌شود. همچنین در منا‌طق مرطوب‌، عبور و نفوذ هوا در فضای پشت لایه پوششی موجب تجمع رطوبت و در نتیجه ایجاد نقصان در عملکرد ساختار می‌شود.

در صورت استفاده از صفحات مرکب ابتدا باید در حاشیه و وسط پانل یک لایه نازک پرلفیکس بر روی لایه پشم معدنی اجرا شود. برای این منظور خمیر پرلفیکس باید با فشار اجرا شده تا در الیاف پشم معدنی نفوذ کند. این عملیات برای ایجاد استحکام در لایه پشم معدنی صورت می‌گیرد.

برای نصب صفحات می‌توان با استفاده از جک، پانل ها را بر روی دیوار زمینه مستقر نمود و سپس با قرار دادن قطعات دور ریز پانل به عنوان لقمه بین صفحات و کف جک را آزاد نمود.

پس از استقرار صفحات با استفاده از شمشه و چکش لاستیکی پانل‌ها بر روی دیوار زمینه فشرده و در جای خود محکم و تنظیم می‌شوند. صفحات باید در کنار یکدیگر به صورت شاقول هم باد و مطابق راهنما در یک راستا قرار گیرند. صفحات با استفاده از جک و قطعات دور ریز پانل در جای خود تثبیت شده تا چسب پرلفیکس گیرش نماید.

 

 

دانلود کاتالوگ‌های مرتبط با دیوار پوششی کناف :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *