ساختار دریچه‌ بازدید شامل یک قاب فلزی اصلی سبک ، ظریف و مقاوم و نیز یک قاب درب است که پانل گچی داخل آن قرار می‌گیرد. جهت بازو بسته کردن درب دریچه، از یک لولای فنری استفاده شده که عملکرد آن را آسان می سازد. همچنین جهت رعایت اصول ایمنی علاوه بر لولای فنری، از یک کابل ظریف نیز برای اتصال قاب درب به قاب اصلی مهار آن استفاده شده است.

نصب :

نصب این دریچه‌ها بسیار آسان بوده و مطابق مراحل زیر صورت می‌گیرد:

نصب دریچه بازدید

علامت گذاری محل نصب دریچه ها

نصب دریچه بازدید

برش پنل به ابعاد مورد نظر

نصب دریچه بازدید

قراردادن قاب اصلی دریچه درون دیوار و پیچ کردن آن به پنل

نصب دریچه بازدید

نصب قاب دریچه

طراحی ایمن :

وجود یک کابل ظریف در پشت دریچه که از یک سو به قاب اصلی و از سوی دیگر به قاب درب متصل است، مانع از سقوط ناگهانی درب شده و بدین ترتیب ایمنی محصول تامین می‌گردد. این کابل توسط یک چفت به قاب دریچه متصل شده است .

عملکرد بسیار آسان :

استفاده از این دریچه‌ها بسیار آسان است. با اعمال فشاری بسیار کم به محل لولای فنری ، درب دریچه به راحتی باز می‌شود.در صورت نیاز به جداکردن کامل درب از قاب اصلی ، می‌توان چفت کابل را باز نموده و درب را کاملا جدا کرد.

دانلود کاتالوگ‌های مرتبط با دریچه بازدید: