برای محافظت از سازه سقف و یا تاسیسات پشت سقف کاذب در برابر حریق، از سقف‌های کاذب مقاوم در برابر حریق کناف استفاده می‌شود، همچنین، چنانچه در طبقه فوقانی یا فضای پشت سقف کاذب حریق رخ دهد، با استفاده از این ساختار فضای زیر سقف کاذب ایمن خواهد بود.
شریان های تاسیساتی کناف

برای محافظت از مسیرهای تاسیساتی مانند داکت های برق، کانال‌های تهویه و شوت‌های زباله در برابر حریق از این ساختارها استفاده می‌شود.

نکته مهم : حفاظت داکت های برق، به عنوان یکی از منشاء‌های اصلی بروز حریق، دارای اهمیت اساسی است.