1-روش‌های بهسازی صداهای هوابرد

وقتی امواج صوتی روی جداری فرود می‌آید، انرژی آن به سه قسمت تقسیم می‌شود؛ بخشی از انرژی منعکس، بخش دیگری جذب و بقیه آن عبور می‌کند. هرچه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد،صدای کمتری عبور می‌نماید. برای این منظور، باید جداره‌های ساختمان عایق کاری شوند که راهکارهای زیر ارائه می‌گردد :

رفتار صوتی یک جداره

1-1- دیوارهای پوششی کناف

با استفاده از دیوار پوششی کناف، می‌توان مشخصات صوتی دیوارهای موجود را تا رسیدن به حد مطلوب بهبود بخشید. همچنین، برای دیوارهای جداکننده بنایی در حال اجرا، می‌توان بدون افزایش زیاد ضخامت و کاهش سطح مفید بنا، به عایق صوتی مطلوب دست یافت.

در این ساختار صفحات روکش دار گچی بر روی زیرسازی می‌تواند به صورت متصل یا مستقل از دیوار زمینه اجرا شود و لایه عایق در فاصله آزاد میان صفحه روکش دار گچی و دیوار زمینه قرار داده می‌شود. وجود فاصله آزاد، علاوه بر ایجاد فضای مناسب جهت نصب لایه عایق، راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مانند ناشاقول بودن دیوار و حذف شیار زنی جهت عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی محسوب می‌شود.

دیوار پوششی با سازه

جدول 1 نشان می‌دهد که یک دیوار 11/5 سانتیمتری از بلوک سفالی که به وسیله دیوار پوششی W623 کناف(شامل یک لایه صفحه گچی 12/5 میلیمتری و عایق پشم معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر) عایق کاری شده است، دارای عایق صوتی معادل با یک دیوار 36/5 سانتیمتری از بلوک سفالی می‌باشد.

در نتیجه بهسازی صوتی با استفاده از دیوارهای پوشش عایق دار کناف، در کاهش مصرف مصالح، کاهش جرم دیوارها و افزایش سطح مفید بنا موثر می‌باشد.

نوع دیوارضخامت کل

[CM]

وزن واحد سطح

[kg/m²]

ضخامت عایق

[cm]

میزان افت تراز شدت صوت

[dB]

دیوار بلوک سفالی11/510036
دیوار بلوک سفالی*دیوار پوششی W623 کناف15/8115450
دیوار بلوک سفالی36/529150

جدول 1:مقایسه عملکرد صوتی دیوارهای بنایی، با و بدون دیوار پوششی کناف

مزیت‌هایی اصلی دیوار پوششی کناف، شامل سهولت در اجرا، قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب و دور ریز کم مصالح می‌باشد. ازمزایای دیگر این ساختار، امکان اجرا بر دیوارهای با شرایط زمینه متفاوت و اجرای پوشش‌های با ارتفاع 10 متر می‌باشد.

علاوه بر عایق کاری صوتی،دیوارهای پوششی کناف جهت بهسازی حرارتی ساختمان‌ها،بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید(نازک کاری)، ایجاد فضای تاسیساتی در ساختمان‌ها،ایجاد پوشش‌های با کد حریق و عایق کاری دیوارها در برابر رطوبت و بخار نیز به‌کار می‌روند.

2-1-دیوارهای جداکننده داخلی کناف

دیوارهای جداکننده‌ی داخلی کناف، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می‌شوند این ساختار شامل قاب‌های فولادی سبک ساخته شده با مقاطع U , C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه ، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می‌شوند. فضای خالی داخل دیوار، عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را میسر ساخته و می‌توان از انواع عایق حرارتی و صوتی استفاده نمود.

دیوار جدا کننده داخلی کناف

دیوار جدا کننده خارجی کناف، ساختار بسیار مناسبی جهت ساخت جداره‌های ساختمان‌های در حال احداث می‌باشد.این ساختار متشکل از قاب‌های فولادی سبک(به عنوان زیرسازی)،صفحات روکش دار گچی(به عنوان پوشش داخلی)،صفحات مسلح سیمانی AQUAPANEL (به عنوان پوشش خارجی) و لایه پشم معدنی(به عنوان عایق) می‌باشد.

دیوار جداکننده خارجی کناف

جدول 2 یک مقایسه میان دیوار جداکننده W112 کناف با انواع دیوار جداکننده بنایی ارائه می‌دهد.این جدول نشان می‌دهد که در صورت نیاز به کاهش تراز شدت صوت به میزان 50 دسی بل، طراح برای انتخاب دیوار جداکننده بین دو فضا، گزینه های زیر را در دسترس خواهد داشت؛

1-دیوار 36/5 سانتیمتری از بلوک سفالی،با وزن سطح 291 کیلوگرم بر متر مربع

2-دیوار 24 سانتیمتری از آجر فشاری،با وزن واحد سطح 293 کیلوگرم بر متر مربع

3-دیوار جداکننده W112 کناف (شامل دولایه صفحه گچی 12/5 میلیمتری و عایق پشم معدنی به ضخامت 6 سانتیمتر)به ضخامت 12 سانتیمتر،با وزن واحد سطح 45 کیلو گرم بر متر مربع

طراح با انتخاب دیوار جداکننده کناف،می‌تواند با حداقل مصالح،پایین ترین جرم و کمترین سطح اشغال،نیاز خود را برآورده نماید.

نوع دیوارضخامت کل

[cm]

وزن واحد سطح

[kg/m²]

ضخامت عایق

[cm]

میزان افت تراز شدت صوت

[dB]

دیوار بلوک سفالی36/529150
دیوار آجر فشاری2429350
دیوار W112 کناف1245650

جدول 2:مقایسه عملکرد صوتی دیوارهای بنای با دیوار کناف

2-روش‎های بهسازی صداهای کوبه‌ای

یکی از مهترین عوامل بروز مزاحمت‌های صوتی کوبه ای در ساختمان‌ها،صدای ناشی از تردد افراد می‌باشد.جدول 3 عملکرد صوتی سقف های سازه ای متداول در ایران را نشان می‌دهد.اعداد نشان داده شده در جدول، بیانگر تراز کوبه ای است که در اثر ضربه استاندارد 100 دسی بلی وارده به سقف، ایجاد و در فضای زیرین آن منتشر می‌شود.

نوع سقفضخامت سقف

[cm]

تراز صدای کوبه ای تراگسیل شده در اثر ضربه استاندارد 100dB

[dB]

طاق ضربی2868
دال بتنی1362
سقف مرکب3076
تیرچه بلوک2588

جدول 3:عملکرد صوتی سقف‌های سازه‌ای متداول در ایران

حداکثر تراز صدای کوبه ای تراگسیل شده ی مجاز، مطابق با مقررات ملی ایران، 50 دسی بل تعیین شده است؛لیکن مقادیر جدول 5 بیانگر آن است که وضعیت آکوستیکی سقف‌های متداول در ایران، با این استاندارد اختلاف زیادی دارد.بنابراین برای افزایش صدابندی سقف ها در مقابل صداهای کوبه ای،راهکار های زیر ارائه می‌گردد:

1-2-کف سازی با لایه الیافی

در این روش، صدابندی توسط مفروش کردن کف دست با یک لایه الیافی(مانند موکت و فرش) حاصل می‌شود. آزمایشات نشان می‌دهدکه میزان کاهش مزاحمت های صوتی با استفاده از این نوع پوشش ها(بسته به چگالی و ضخامت لایه)بین 13 تا 29 دسی بل می‌باشد.

2-2-کف‌های شناور کناف

در این روش صدابندی، کفسازی هر طبقه، از سقف سازه ای زیرین خود، با قراردادن یک لایه الیافی و یا به وسیله پوکه ریزی(با استفاده از مواد معدنی) جدا می‌شود.شکل زیر کف شناور کناف را نشان می‌دهد. با استفاده از این ساختار، مزاحمت های صوتی به میزان 29 دسی بل کاهش می‌یابد. در صورت حذف لایه پرلیت(نوعی پوکه معدنی)، بهبود عملکرد صوتی به میزان 21 دسی بل خواهد بود.

3-2-سقف‌های کاذب کناف

اجرای سقف کاذب در زیر سقف اصلی باعث کاهش تراگسیل صداهای کوبه‌ای می‌شود، که در صورت استفاده از ماده جاذب صوت(عایق) در فضای خالی میان سقف کاذب و سقف اصلی، میزان این کاهش بیشتر خواهد شد.سقف‌های کاذب کناف شامل سقف‌های یکپارچه(ثابت) و سقف های مشبک می‌باشد.

سقف‌های کاذب کناف شامل یک زیرسازی فلزی است(متصل به سقف سازه‌ای) که صفحات روکش‌دار گچی به وسیله پیچ مخصوص به آن متصل می‌شوند.

عایق کاری صوتی سقف ساختمان با سقف کاذب کناف

سقف کاذب مشبک کناف، از شبکه سازه‌های سپری شکل و تایل‌های گچی تشکیل می‌شود.شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل گردیده و سپس تایل‌های گچی درون این شبکه قرار می‌گیرند.

سقف کاذب مشبک کناف

جدول 4 نشان می‌دهد که با نصب سقف کاذب یکپارچه کناف، تراز صدای  کوبه‌ای تراگسیل شده در سقف تیرچه بلوک به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

نوع ساختارتراز صدای کوبه‌ای تراگسیل شده در اثر ضربه استاندارد 100 dB

[dB]

سقف تیرچه بلوک88
سقف تیرچه بلوک + سقف کاذب کناف68
سقف تیرچه بلوک+سقف کاذب کناف+لایه عایق(پشم معدنی)64

جدول 4:تاثیر سقف کاذب بر عملکرد صوتی سقف تیرچه بلوک

علاوه بر خواص عایق کاری صوتی؛ اجرای سریع و آسان، عبور و دسترسی آسان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی،انعطاف معماری بالا،خواص عایق کاری حرارتی و مقامت در برابر حریق، از ویژگی‌های سقف کاذب کناف می‌باشند.

3- روش بهسازی انعکاس صدا

همانطور که قبلا گفته شد، سطوح انعکاسی در اطراف یک منبع صوت،با انعکاس مکرر صداها، از یک سو باعث از بین رفتن کیفیت و وضوح صدا و از سوی دیگر موجب افزایش تراز نوفه و ایجاد همهمه می‌شود.میزان این آثار به گستردگی و مشخصات سطوح انعکاسی بستگی دارد.در این حالت، استفاده از سطوح جاذب صوت می‌تواند در تنظیم و بهبود شرایط آکوستیکی محیط موثر باشد.

سقف‌های کاذب جاذب صوت کناف

استفاده از سقف‌های کاذب مشبک کناف با تایل‌های جاذب صوت آکوستیک راه حل مناسبی برای تنظیم بهبود شرایط آکوستیکی فضاها به شمار می‌رود.

به کارگیری این ساختارها در فضایی مانندسینماها و سالن‌های اجتماعات(که تنظیم زمان واکنش و ارتقاء کیفیت و وضح صدا اهمیت دارد)و یا در اماکن پر ازدحام مانند دفاتر کار،ادارات،بانک‌ها،فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌ها(که کاهش تراز نوفه و ایجاد همهمه مطرح است)، بسیار موثر خواهد بود.

تایل‌های آکوستیک کناف در سه نوع گچی،معدنی و پشم چوب تولید می‌شوند.اشکال زیر، منحنی‌های جذب صوت دونوع از تایل‌های معدنی و پشم چوب کناف را نشان می‌دهد.

AMF Heradesign Fine

AMF THERMATEX Fine Fresko

دانلود کاتالوگ های مرتبط با بهسازی صوتی ساختمان :