• صفحات روکش دار گچی در دیوارهای جداکننده باید تا سقف اصلی امتداد پیدا کنند. عدم رعایت این نکته باعث ایجاد ضعف در ایستایی دیوار، عدم دستیابی به کد حریق، کاهش عایق بندی صوتی در دیوار، انتشار بو وعوامل بیماری زا و نیز دودبند نبودن فضا و پرت حرارتی می‌شود.

در صورتی که به هر دلیل صفحات تا زیر سقف امتداد نمی‌یابند می‌بایست با کمک پروفیل‌های فلزی(نورد گرم) قاب بندی لازم برای اتصال رانر بالایی دیوار تامین شده  و سازه دیوار و پانل ها فقط تا ارتفاع مورد نظر امتداد یابند.فضای داخلی دیوارهای سیستم ساخت و ساز خشک می‌بایست به وسیله سازه‌های رانر و استاد کاملا محصور شده باشند.

  • قبل از نصب استادهای ابتدا و انتهای دیوار، رانر سقف و کف و به طور کلی در هر بخشی از سازه که در تماس با سطوح فلزی،بتنی یا مصالح بنایی می‌باشد می‌بایست یک لایه نوار فوم عایق(یا دوردیف خمیر درزبند) بر روی جان آن‌ها اجرا شود. این امر در مورد سازه تراز سقف کاذب نیز باید درنظر گرفته شود.
  • برای بدست آوردن حداکثر عایق بندی صوتی یا دستیابی به کد حریق، درزگیری سطح و کلیه درزهای نفوذی الزامی می‌باشد و دیوارهای دولایه نیز درزگیری لایه زیرین (بدون استفاده از نوار درزگیر) ضروری است.
  • در ساختارهای دارای کد حریق درزبندی بسیار اهمیت دارد. کلیه منافذ و راه‌های عبور آتش باید به‌طور کامل پر شوند به نحوی که ساختاری یکپارچه و نفوذ ناپذیر ایجاد شود.به‌طور مثال حد فاصل لبه پایینی پانل دیوار با کف نیز می‌بایست به وسیله پرلفیکس درزبندی شود.

محل اتصال سقف کاذب به عناصر پیرامونی باید با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود به نحوی که هیچ روزنه ای برای نفوذ حریق وجود نداشته باشد. توجه شود خمیر درزبندی که برای صدابندی بکار می‌رود باید حداقل از مصالح نوع B2 بوده و به ضخامت حداقل 5 میلیمتر توسط بتونه درزگیر کناف کاملا پوشانده شود.

  • نفوذ کابل  برق در سقف های کاذب مقاوم در برابر حریق در صورتی مجاز است که کابل به صورت تک بوده و محل نفوذ آن کاملا توسط پرلفیکس پر و مسدود گردد.
  • ادوات نفوذی نظیر روشنایی و بلندگوهای سقفی توکار باید به نحوی پوشیده و محافظت شوند که از محل آن‌ها منفذی برای عبور آن‌ها منفذی برای عبور آتش ایجاد نشود.
  • تاسیسات باید به نحوی به سقف سازه‌ای مهار و محافظت گردند که در طول حریق سقوط نکرده و بار اضافی به سقف کاذب وارد ننمایند.
  • در صورتی که سقف سازه‌ای در ساختار مقاوم در برابر حریق مشارکت داشته باشد، اگر در سقف حفره و یا ترک وجود دارد، می‌بایست با ملات سیمانی مناسب پر و مسدود شود.

 

  • به طور کلی دیوار خشک می‌تواند روی کف تمام شده و یا کف سازه‌ای(کف تمام نشده) اجرا شود. در صورت اجرای دیوار بر روی کف تمام نشده موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

_ کف باید کاملا تراز و صاف باشد و در صورت وجود پستی و بلندی، باید با تمهیداتی وضعیت آن اصلاح شود.

_ در طرفین دیوار، باید تا تراز کف سازی نهایی، یک لایه نوار فوم اجرا شود. بدین ترتیب از ایجاد پل صوتی جلوگیری شده، همچنین از نفوذ رطوبت ملات کف سازی و آسیب به صفحات جلوگیری می‌شود.

_ در صورتی که دیوارها بر روی کف سازه ای اجرا می‌شوند، کف سازی باید پس از اجرای صفحات صورت گرفته تا از دفن رانر در ملات کف سازی جلوگیری شود.

کاتالوگ های مرتبط با اجرای سیستم ساخت و ساز خشک کناف :