برش صفحات روکش دار گچی


برش با استفاده از تیغ برش کناف و شمشه خط کشی
 1. محل برش بر روی صفحه گچی مشخص و به وسیله تیغ برش کناف یک شیار به عمق حدود 2 میلیمتر ایجاد می‌شود؛ به نحوی که کاغذ روکش کاملا برش بخورد.
 2. صفحه گچی پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پانل، صفحه از محل شیار شکسته می‌شود.
 3. کاغذ پشت صفحه به وسیله تیغه برش بریده می‌شود.
برش با استفاده از دستگاه‌های برش طولی و برش قرقره ای

با استفاده از این ابزار، می‌توان برش‌هایی به عرض 5 تا 60 سانتیمتر اجرا نمود. این ابزار امکان برش صفحات گچی را به صورت نوارهای باریک فراهم می‌کند، که این عمل با تیغ برش بسیار دشوار می‌باشد. مزیت اصلی استفاده از این ابزار، افزایش سرعت کار و امکان برش صفحات به وسیله یک نفر می‌باشد. همچنین به دلیل اینکه در دو سمت پانل شیار ایجاد می‌شود، کیفیت برش افزایش یافته و لبه برش خورده کاملا گونیا خواهد بود.با دستگاه برش قرقره‌ای، می‌توان برش‌های موج دار با عرض کم نیز اجرا نمود.

برش با استفاده از اره دستی

هنگامی که برش به یکی از صورت‌های زیر مدنظر باشد، از اره دستی (چوب بر) استفاده می‌شود:

برش نوارهای با عرض کمتر از 5 سانتیمتر.

برش به صورت “L”  یا “C” شکل.

برش صفحات مرکب کناف.اجرای پخ و پرداخت لبه های برش خورده

تمامی لبه های برش خورده حتما باید قبل از نصب، پخ خورده و پرداخت شوند. حذف هر یک از مراحل زیر، عملیات درزگیری را دچار خلل نموده، در نتیجه کیفیت نهایی کار نزول خواهد کرد:

 • لبه به وسیله رنده یکنواخت می‌شود.
 • با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده می‌شود.
 • به وسیله ساب ماله‌ای، هردو وجه عمودی و مایل لبه پخ خورده پرداخت و کاغذهای اضافه نیز برداشته می‌شود.


نکات فنی برش صفحات روکش دار گچی


اجرای پخ با تیغ برش

اجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی‌باشد.

 •  در هنگام برش پنل، کاغذ روکش (در لبه ها) نباید آسیب ببیند. عدم توجه به این موضوع عملیات درزگیری را دچار مشکل خواهد نمود.
 • دستگاه پخ زن دارای دو زاویه 5/22 و 45 درجه می باشد.از زاویه 5/22 درجه برای صفحات با ضخامت تا 5/9 میلیمتر و از زاویه 45 درجه برای صفحات با ضخامت 5/12 تا 18 میلیمتر استفاده می شود.
 • برای سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجرای پخ، توصیه می شود که صفحات گچی بر روی میز کار قرار داده شده یا عملیات بر روی پالت بسته بندی انجام گردد.
 • به طور کلی استفاده از تیغ برش برای پخ زدن صفحات گچی توصیه نمی شود؛ زیرا مهارت نصاب در کیفیت پخ اجرا شده تاثیر زیادی خواهد داشت. چنانچه عرض پنل به اندازه ای کم باشد (یک نوار باریک) که استفاده از دستگاه پخ زن میسر نباشد، در چنین مواردی ناگزیر به وسیله تیغ برش، پخ اجرا می شود. برای این منظور، ابتدا روی صفحه گچی و به فاصله 4 میلیمتر از لبه، یک خط ترسیم شده و سپس به وسیله تیغ برش، پخی یکنواخت با زاویه 45 درجه اجرا می شود.
 • چنانچه لبه های پنل های نصب شده پخ خورده نباشند، اجرای پخ بر روی آن ها به وسیله تیغ برش مجاز نمی باشد,زیرا نوک تیغ به پنل مجاور آسیب خواهد رساند.
 • باید فاصله درز میان دو صفحه مجاور 2 میلیمتر و پهنای هر یک از پخ ها در دو لبه مجاور 4 میلیمتر باشد.
 • همواره دو لبه مجاور باید متجانس باشند؛ بدین معنی که چنانچه یک لبه کارخانه‌ای در مجاورت یک لبه برش خورده قرار گیرد، ناگزیر لبه کارخانه ای نیز باید برش بخورد و کلیه مراحل پخ زنی و پرداخت بر روی آن انجام شود.
 • در محل در ها، باید صفحات گچی به صورت”L” شکل و در محل پنجره ها، تابلوی برق و جعبه آتش نشانی، به صورت”C” شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمیشود.در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود،در امتداد درز های قائم ترک ایجاد خواهد شد.
 • در ساختارهای دیوار، می توان صفحات گچی را با استفاده از جک نگهدارنده پنل بر روی زیر سازی تکیه داد.مزیت اصلی استفاده از جک در نصب صفحات گچی، پیچ کاری توسط یک نفر (بدون نیروی کمکی) می باشد.
 • در ساختار های سقف، می‌توان صفحات گچی را با استفاده از بالابر نگهدارنده پنل بر روی زیر سازی قرار داد.
 • برای دستیابی به حداکثر استحکام در ساختار‌های سقف،باید صفحات گچی به صورت عرضی نصب شوند (راستای طولی پنل ها، عمود بر راستای سازه های پنل خور اجرا شود).در این حالت، لبه های برش خورده در محل سازه های پنل خور قرار می گیرند (به عنوان یک قاعده همیشگی در سقف های کاذب، همواره یک سازه باید لبه برش خورده پنل را پشتیبانی نماید).
 • در کلیه ساختار‌های دیوار و سقف (تک لایه و چند لایه) پنل ها باید به صورت حصیر اجرا شوند. بدین منظور، فاصله دو درز باید حداقل 40 سانتیمتر در نظر گرفته شود. عدم رعایت اصول حصیر چینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می‌شود.
 • برای حصول اطمینان از نفوذ بتونه، لازم است درزی با اندازه 2 میلیمتر میان دو صفحه مجاور در نظر گرفته شود به نحوی که سازه زیرین قابل رویت باشد.
 • اتصال صفحات گچی به زیرسازی، به وسیله پیچ مخصوص کناف و با استفاده از دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت می گیرد.
 • در ساختار‌‌های چند لایه فاصله دو درز افقی می تواند تا 20 سانتیمتر کاهش یابد.
 • در ساختار‌های سقف فاصله دو درز باید کمتر از 50 سانتیمتر نباشد و توصیه می‌گردد مضربی از عدد 50 باشد.


فواصل مجاز پیچ از لبه‌های کارخانه‌ای و برش خورده


فواصل مجاز

 • فاصله مجاز اجرای پیچ‌ها بر روی صفحات گچی در ساختار‌های سقف 17 سانتیمتر می باشد.در ساختارهای دو لایه، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لایه اول (لایه زیرین) را می توان حداکثر تا سه برابر (50سانتیمتر) افزایش داد، مشروط بر این که لایه دوم (لایه پوششی نهایی) در همان روز نصب شود. برای پوشش کاری با صفحات با ضخامت 20 میلیمتر و بیشتر، اجرای پیچ ها در لایه اول را می توان حداکثر تا دو برابر 30(سانتیمتر) افزایش داد.
 • فاصله مجاز اجرای پیچ ها بر روی صفحات گچی در ساختار‌های دیوار 25 سانتیمتر می باشد.در ساختار های دو لایه، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لایه اول را می‌توان حداکثر تا سه برابر (75سانتیمتر) افزایش داد.در صورت استفاده از صفحات با ضخامت 20 میلیمتر و بیشتر، فاصله مجاز اجرای پیچ‌ها در لایه زیرین 60 سانتیمتر و در لایه نهایی 20سانتیمتر می باشد.
 • فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لبه کنج های بیرونی ساختار های دیوار پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، 20 سانتیمتر می باشد.
 • فاصله مجاز پیچ از لبه پنل، 15 میلیمتر می‌باشد.


نکات فنی

 •  هرگز از پیچ های خودکار معمولی برای نصب صفحات گچی استفاده نشود.
 • هرگز از دریل برای اجرای پیچ استفاده نشود.
 • میزان نفوذ پیچ باید به اندازه‌ای باشد که سر پیچ، هم سطح پنل تمام شود؛ زیرا بیرون زدگی سر پیچ، عملیات درزگیری را دچار مشکل می نماید.
 • پیچ باید به نحوی اجرا شود که کاغذ روکش پنل را برش ندهد (یعنی بیش از حد نفوذ نکند)؛ زیرا این لایه به صورت واشر عمل نموده و با برش آن، احتمال جدا شدن پنل از سازه وجود خواهد داشت.
 • پیچ باید عمود بر سطح پنل اجرا شود؛ زیرا در صورتی که پیچ به صورت مایل اجرا شود، کاغذ روکش پنل آسیب خواهد دید.
 • پیچ مورد مصرف برای نصب پنل باید به نحوی انتخاب شود که پس از عبور از لایه های پوششی، حداقل 10میلیمتر در سازه زیرین نیز نفوذ کند.به عنوان مثال چنانچه لایه های پوششی متشکل از دو عدد پنل 5/12 میلیمتری باشد، برای لایه اول پیچی با طول 25 میلیمتر و برای لایه دوم پیچی با طول 35 میلیمتر مناسب خواهد بود.
 • برای اتصال پنل به سازه های با ضخامت 7/0 میلیمتر و کمتر، هرگز از پیچ های سرمته دار استفاده نشود؛ زیرا استفاده از چنین پیچ هایی موجب براده برداری در ورق سازه شده، در نتیجه اتصال مناسب ایجاد نمی گردد.
 • برای اتصال دو سازه به یکدیگر، هرگز از پیچ های اتصال پنل به سازه استفاده نشود؛ زیرا شکل هندسی سر و رزوه های این نوع پیچ ها با پیچ های اتصال سازه به سازه متفاوت بوده، در نتیجه اتصال مناسب ایجاد نمی گردد.
 • در ساختار های چند لایه ای که دارای عملکرد صوتی و یا دارای کد حریق می‌باشند، درزگیری لایه های زیرین با بتونه درزگیر کناف الزامی است. استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری لایه های زیرین ضرورت ندارند.
 • استفاده بیش از حد از ضایعات پنل مجاز نمی باشد؛ زیرا موجب تضعیف ساختار و نزول کیفیت کار می‌شود. همچنین توصیه می‌شود که ضایعات پنل به صورت متمرکز استفاده نشود و در کل سطح کار پخش گردد.
 • حتی الامکان، اندازه صفحات باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در صورت استفاده از صفحات کوتاه، درز افقی در لایه پوششی ایجاد شده که در ساختارهای دیوار تک لایه، اجرای سازه پشت بند در محل درز های افقی الزامی است (در صورتی که فاصله استاد ها 40 سانتیمتر یا کمتر باشد، نیازی به اجرای سازه پشت بند نمی‌باشد).
 • برای سهولت در نصب صفحات در ساختارهای دیوار، صفحات باید به اندازه 1 سانتیمتر کوتاه تر از ارتفاع کف تا سقف برش داده شوند.
 • در ساختار‌های دیوار،صفحات نباید به رانر فوقانی (سقفی) متصل می شوند.
 • برای تامین ایستایی در ساختارهای دیوار، حداقل درگیری میان پنل و بال‌های رانر باید 20میلیمتر باشد (علاوه بر این شرط، در ساختارهای دیوار جدا کننده و دیوار پوششی، باید استادها به ترتیب به میزان حداقل 10 میلیمتر و 20 میلیمتر با رانر درگیر شوند).
 • در هنگام نصب صفحات در ساختارهای دیوار، باید به جهت استادها توجه نمود. همواره صفحات را باید در جهتی نصب نمود که لبه آزاد صفحه به سمت دهانه باز استاد قرار گیرد. رعایت این نکته به نصاب اجازه می دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
 • به لحاظ ایستایی، عایق بندی و آتش بندی، اجرای صفحات گچی در کل ارتفاع دیوار الزامی است.
 • در ساختارهای سقف، نصب صفحات باید از وسط آغاز و به حاشیه‌ها ختم شود. همچنین می توان نصب صفحات را از یک کنج آغاز و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن پوشش کاری را ادامه داد.عدم رعایت جزئیات اخیر موجب ایجاد ترک بر اثر خیز سقف کاذب خواهد شد.


پیچی که به صورت مایل اجرا شده و به کاغذ روکش پنل آسیب رسانده است.


اجرای نادرست پیچ (کاغذ روکش آسیب دیده است)


اجرای صحیح پیچ (کاغذ و روکش به صورت واشر درآمده است)


کاتالوگ‌های مرتبط با صفحات روکش دار گچی


دانلود کاتالوگ سقف‌های کاذب مشبک کناف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *