نصب بار بر روی ساختار کناف

نصب بار بر روی ساختار دیوارها و سقف‌های کاذب با انتخاب عامل اتصال مناسب و با توجه به نوع ساختارها از نظر زیرسازى و تعداد لایه هاى پوششى به راحتی امکان پذیر می‌باشد. بارهای متعارف به طور مستقیم و در هر نقطه ای به صفحات روکش دار گچی قابل انتقال می باشند، برای نصب بارهای سنگین باید پیش بینی های مربوط به سازه‌های پشتیبان و انتقال آن به استادهای مجاور صورت پذیرند. بارهای غیر متعارف می بایست توسط سازه ای مستقل از ساختارهای کناف به سازه اصلی ساختمان وارد شوند.

 

نصب بار بر روی دیوار

 

بارگذاری سبک و نیمه سنگین

ظرفیت باربری دیوارهای جداکننده بر اساس استانداردهای DIN 18183 و DIN  4103

 محاسبه شده که در دیوارهای W111 و W115 تا 85 کیلوگرم بر متر طول دیوار و در دیوارهای W112 و W116 تا 115 کیلوگرم بر متر طول دیوار می‌باشد که به طور مستقیم و با استفاده از عوامل اتصال مناسب در هر بخشی از صفحات گچی قابل حمل می‌باشند.

 

بارگذاری بر روی دیوارهای  W111(دیوار یک لایه با یک ردیف سازه)  و  W115(دیوار دولایه با دو ردیف سازه مستقل از یکدیگر)

عنوان
قفسه با ارتفاع 30cm یا بیشتر و عرض 100cm
عمق قفسه cm 10          20          30          40        50         60
حداکثر بار مجاز Kg در متر طول قفسه 78           70         62          55         47        40
تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه بیش از دو نقطه اتصال            دو نقطه اتصال

 

بارگذاری بر روی دیوارهای  W112(دیوار دو لایه با یک ردیف سازه)  و  W116(دیوار دولایه با دو ردیف سازه متصل به یکدیگر)

عنوان
قفسه با ارتفاع 30cm یا بیشتر و عرض 100cm
عمق قفسه cm 10            20                30          40        50         60
حداکثر بار مجاز Kg در متر طول قفسه 108          100              92          85         77        70
تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه بیش از دو نقطه اتصال          دو نقطه اتصال

 

 

 

قلاب X (ایکس):

برای نصب الحاقاتی مانند قاب عکس و ساعت بر روی دیوار کناف ، از قلاب موسوم به X (ایکس) استفاده می‌شود. از مزایای قلاب ایکس، سهولت نصب آن می‌باشد. قلاب ایکس در سه نوع تک ، دو و سه میخ تولید شده که به ترتیب دارای ظرفیت باربری 5 ، 10 و 15 کیلوگرم می‌باشند.

 مهار جمع شونده:

برای نصب الحاقاتی نظیر قفسه‌های آشپزخانه بر روی دیوار‌های کناف استفاده می‌شود. این نوع مهارها در دو نوع فلزی و پلاستیکی و در طول‌های مختلف برای دیوارهای یک و چند لایه تولید می‌شوند (توجه شود که در هنگام انتخاب مهر ، باید تعداد و ضخامت لایه‌های پوششی دیوار در نظر گرفته شود).

_ ظرفیت باربری مهارهای جمع شونده فلزی برای دیوارهای تک لایه و دو لایه به ترتیب 30 و 50 کیلوگرم می‌باشد.

_ ظرفیت باربری مهار جمع شونده پلاستیکی برای دیوار‌های تک لایه و دو لایه به ترتیب 25 و 40 کیلوگرم می‌باشد.

نکته اجرایی :

مهار جمع شونده فلزی به دو صورت قابل نصب است با بولت کش و بدون آن. درصورتی که بولت کش در دسترس نباشد، می‌توان با استفاده از یک پیچ گوشتی و قطعه متصل شونده  مطابق شکل زیر عمل نمود.

 

مهارهای صلیبی :

کاربرد این نوع مهارها مشابه با مهار جمع شونده است. مهارهای صلیبی در انواع و اندازه‌های متنوع تولید می‌شوند. ظرفیت باربری مهارهای صلیبی کناف بر حسب نوع، بین 20 تا 30 کیلوگرم می‌باشد.

از نظر ساختار، مهارهای صلیبی در دو نوع ثقلی  و فنری دسته بندی می‌شوند. توجه شود که در نوع ثقلی ، در صورتی که انتهای صلیبی شکل رو به پایین قرار گیرد، مهار قابل اجرا نخواهد بود.

 مهار لگن روشویی:

از این بولت برای نصب لگن‌های روشویی می‌باشد استفاده می‌شود. ظرفیت باربری این نوع مهار 180 کیلوگرم می‌باشد.

در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی نشده باشد به جای پیچ روکا، می‌توان لگن روشویی را به وسیله مهار صلیبی ویژه به دیوار موجود متصل نمود.

نکته: در صورت استفاده از مهار لگن شویی دیوار می‌بایست دو لایه با حداقل 140 میلیمتر عمق تو خالی باشد.

 

مهار حلزونی:

این نوع مهار در دو نوع فلزی و پلاستیکی تولید می‌شوند.ظرفیت باربری مهار حلزونی برای دیوارهای تک لایه پانل و دو لایه پانل به ترتیب 8 و 11 کیلوگرم می‌باشد. برخی کاربردهای مهار حلزونی به شرح زیر می‌باشد:

  1. نصب قفسه‌های کوچک بر دیوار کناف
  2. نصب سازه تراز سقف‌های کاذب کناف به دیوار کناف
  3. نصب قرنیزهای چوبی و پلیمری به دیوار کناف

توجه شود که مهارهای حلزونی برای نصب بارهای دینامیکی و سطوح کاشی کاری مناسب نمی‌باشند.

 

بارگذاری سنگین / نامتعارف

بر اساس استانداردهای DIN 18183 و DIN  4103 ، نصب بارهای طره ای بزرگتر از مقادیر مندرج در جداول بارگذاری به طور مستقیم بر روی صفحات گچی مجاز نمی‌باشد. اینگونه بارها بر حسب نوع در صورتی که بین 100 تا 150 کیلوگرم بر متر طول دیوار باشند، باید توسط سازه‌های پشتیبان به استادهای مجاور منتقل شود(بارهای سنگینن مانند رادیاتورها و لگن های روشویی دیواری) و در صورتی که بار بیش از این مقدار باشد، باید توسط سازه ای مستقل از دیوار، به بدنه اصلی ساختمان وارد شود. (بارهای نامتعارف مانند توالت فرنگی دیواری).نصب بار بر روی سقف

 

در هر متر مربع از سطح سقف کاذب ، می توان بار های نقطه ای با وزن حداکثر 5 ‏کیلوگرم را مستقیما به صفحه گچی متصل نمود (توضیح این که فاصله مرکز ثقل دو عدد بار تفطه ای مجاور باید از 100 ‏سانتیمتر بیشتر باشد). الحاقاتی با وزن یبش از مقدار مذکور باید با آویزگیری مستقل از سقف کاذب ، مستقیما توسط سقف اصلی تحمل شوند. برای نصب الحاقات به سقف کاذب کناف ، عوامل اتصال متنوعی در دسترس است.

محاسبه بارهای اضافه:

در صورتی که الحاقاتی مانند روشنایی های سقفی به طور گسترد ‏در سطح سقف کاذب نصب شوند، باید دهانه مجاز سقف کاذب با در نظر گرفتن بار اضافه تعیین شود.

تذکر: حداکثر بار مجاز وارده بر اثر عایق گذاری، 5 کیلوگرم بر متر مربع است.

قطعات آویزگیری از سقف مشبک

برای نصب الحاقاتی سبک مانند تابلوهای کوچک راهنما، چراغ، ساعت و … به صورت معلق بر روی سقف های مشبک می‌توان از قطعات آویزگری مطابق شکل روبرو استفاده نمود.

نکته: در صورت نیاز به بارگذاری متوالی تا 5 کیلوگرم، رعایت حداقل فاصله یک متر مربع بین قطعات آویزگیری، الزامی می‌باشد.

 

حداکثر ظرفیت باربری 5 کیلوگرم

 

حداکثر ظرفیت باربری 1 کیلوگرم

 

بارگذاری دیوارهای پوششی

دیوار پوششی با خمیر پرلفیکس W611,W631,W624 / دیوار پوششی با سازه (F47,CD60) متصل به دیوار زمینه W623

بارهای سبک نظیر ساعت و قاب عکس را می‌توان مستقیم و در هر نقطه ای بر روی صفحات نصب نمود. بارهای سنگین نظیر قفسه آشپزخانه، جعبه آتش نشانی و تابلو برق روکار باید توسط عوامل مناسب (مانند مهار جمع شونده، پیچ و رول پلاگ و …) مستقیما به دیوار زمینه متصل شوند به گونه ای که عامل اتصال از فاصله بین پانل و دیوار زمینه عبور کرده و به میزان کافی در دیوار زمینه نفوذ کند. در این حالت بار الحاقات به دیوار زمینه وارد می‌شود و دیوار پوششی هیچ باری را تحمل نمی‌کند. نصب بارهای گسترده نظیر کاشی بر روی دیوارهای فوق امکان پذیر نمی‌باشد.

دیوار پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه (W625,W626)

ضوابط بارگذاری برای دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه و تک  لایه پنل W625 یا دو لایه پنل W626 به ترتیب مشابه دیوار جداکننده W111 و W115 می‌باشد.

نکته مهم: توجه شود میزان باربری ادوات اتصال فقط مربوط به توان باربری عامل اتصال به تنهایی می‌باشد و با توجه به مشخصات ساختار دیوار و دیوار پوششی یا سقف کاذب توان باربری هر عامل اتصال به تناسب نوع ساختار ساخت و ساز خشک متفاوت خواهد بود.

کاتالوگ های مرتبط با نصب بار بر روی ساختار دیوار و سقف :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *