درزگیری صفحات روکش دار گچی

بررسی واقدامات اولیه

 • عملیات درزگیری باید پس از تغییر شکل های ساختمانی صورت گیرد.
 • قبل از شروع عملیات درزگیری، لازم است تمامی سطح کاملا تمیز و عاری از هرگونه گردو غبار و چربی باشد.
 • وضعیت کلیه پیچ ها از نظر اجرای صحیح بررسی شود. در صورت وجود مشکلاتی  از قبیل پارگی کاغذ روکش پنل، بیرون زدگی سر پیچ ها و عدم رعایت فواصل مجاز، معایب باید برطرف شوند.
 • تمامی لبه های برش خورده بررسی شوند. در صورت عدم اجرای پخ و یا پرداخت، باید پنل از زیرسازی جدا و روی میزکار به وسیله دستگاه پخ زن، پخ زده شود و به وسیله ساب ماله ای پرداخت شود.
 • درزهای میان صفحات بررسی شوند. باید فاصله ای به اندازه 2 میلیمتر میان هردو صفحه مجاور وجود داشته باشد.
 • در ساختار های دیوار جداکننده، عملیات درزگیری می‌‌بایست پس از اتمام مرحله صفحات در دو طرف دیوار انجام شود.


3-فروبردن سرپیچ ها با پیچ گوشتی پشت کاردک


2-بررسی بیرون زدگی‌ها با کاردک


1-تمیز کردن سطح، قبل از بتونه کاری و یا اجرای ماستیک بسیار مهم است.


درزگیری لبه های کارخانه ای (لبه های برش نخورده)

مرحله اول

در این مرحله،  درز پر گشته و نوار درزگیر در محل تثبیت می‌شود.

 • با استفاده از کاردک پیچ گوشتی دار، یک لایه بتونه به پهنای 10 سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر در محل درز اجرا شود.

نکته فنی: حرکت کاردک در این مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، به نحوی که بتونه کاملا در درز بین دو صفحه نفوذ کند.

 • نوار درزگیر بر روی بتونه قرار داده شده و به وسیله کاردک، از بالا به پایین روی بتونه فشرده می‌شود، به نحوی که بتونه های اضافی از طرفین نوار بیرون بزند.

نکته فنی: باید توجه نمود که مقطع نوار درزگیر کاغذی کناف دارای انحنا می‌باشد. توجه شود که حتما سمت محدب نوار بر روی بتونه اجرا شده قرار داده شود. این کار اجازه می‌دهد که حباب‌های هوای موجود در بتونه،از زیر نوار خارج شوند. چناچه نوار از سمت مقعر بر روی بتونه قرار داده شود، حباب های هوا در زیر نوار محبوس گشته، درنتیجه چسبندگی لازم میان نوار و بتونه برقرار نمی‌شود.

 • اضافات بتونه بر روی سطح نوار کشیده و بلافاصله جمع می‌شود. حرکت کاردک در این قسمت نیز از بالا به پایین می‌باشد.

نکته فنی: در این مرحله رطوبت زیر و روی نوار درزگیر یکسان شده و از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیری می‌شود.

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.

نکته فنی: بسته به شرایط محیطی، ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا 24 ساعت طول بکشد. در صورتی که بتونه هر مرحله کاملا خشک نشود، رطوبت اضافی توسط نوار درزگیر جذب، اتصال میان نوار و بتونه سست و نهایتا نوار به صورت موضعی از بتونه جدا خواهد شد.

مرحله دوم

در این مرحله، ساختار درز مستحکم و با صفحات گچی یکپارچه می‌شود:

 • با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک لایه بتونه به پهنای 20 سانتیمتر و ضخامتی که نوار درزگیر محو شود، بر روی لایه قبلی اجرا می‌شود.
 • کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.
 • با استفاده از ساب ماله ای، سطح بتونه خشک پرداخت شده و برای مرحله بعدی کار( اجرای لایه آماده سازی) آماده می‌شود.


3-قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه


2-مقطع نوار درزگیر


1-اجرای لایه بتونه در محل درز


6-پرداخت سطوح بتونه خشک با ساب ماله ای


5-اجرای لایه دوم بتونه، به پهنای 20 سانتیمتر


4-مرطوب کردن سطح نوار با بتونه های اضافی


درزگیری کنج‌های خارجی با سازه محافظ گوشه (کرنربید فلزی)

مرحله اول

سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربی زدا، تمیز می‌شود.

سازه محافظ گوشه روی کنج دیوار قرار گرفته و به وسیله چکش لاستیکی و دستگاه کرنربید کوب نصب می‌شود.

فاصله ضربات حداکثر 35 سانتیمتر می‌باشد.

نکته فنی: در صورتی که دستگاه کرنربید کوب در دسترس نباشد، سازه محافظ گوشه را می‌توان با بتونه نصب نمود.

مرحله دوم

با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک لایه بتونه به پهنای 20 سانتیمتر و ضخامتی که سازه محافظ گوشه محو شود، بر روی کرنربید و در دوطرف کنج اجرا می‌شود.

کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.

با استفاده از ساب ماله ای، سطح بتونه خشک پرداخت شده و برای مرحله بعدی کار (اجرای لایه آماده سازی) آماده می‌شود.


اجرای بتونه بر روی سازه محافظ گوشه


نصب سازه محافظ گوشه، با دستگاه کرنربید کوب


درزگیری کنج‌های خارجی با نوار محافظ گوشه (کرنربید کاغذی)

مرحله اول

نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده می‌شود.

با استفاده از کاردک پیچ گوشتی دار (لیسه)، یک لایه بتونه به پهنای 10 سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر، بر دو طرف کنج اجرا می‌شود.

کرنربید بر روی بتونه قرار داده شده و با انگشت شصت و سبابه به آن فشار وارد می‌شود، به نحوی که بتونه های اضافی از طرفین آن خارج شود.

با استفاده از کاردک زاویه خارجی، از بالا به پایین روی نوار محافظ گوشه کشیده تا سطح آن هموار و کنجی کاملا گونیا و یکنواخت به دست آید.

به وسیله کاردک پیچ گوشتی دار (یا لیسه)، اضافات بتونه بر روی سطح کرنربید کشیده و بلافاصله جمع می‌شود. کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.

مرحله دوم

مانند مرحله دوم در درزگیری کنج های خارجی با سازه محافظ گوشه (کرنربید فلزی) عمل می‌شود.


3-تثبیت و شکل دهی نوار محافظ گوشه با کاردک زوایه خارجی


2-قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه


1-نوار محافظ گوشه(کرنربید کاغذی)


درزگیری کنج های داخلی _ فصل مشترک دو ساختار خشک

برای درزگیری کنج داخلی که فصل مشترک دو ساختار خشک قرار دارد (مانند محل تقاطع دو دیوار کناف، یا یک دیوار و یک سقف کناف)، از نوار درزگیر کاغذی استفاده می‌شود. کلیه مراحل اجرا مانند درزگیری کنج های خارجی با نوار محافظ گوشه (کرنربید کاغذی) می‌باشد، با این تفاوت که از کاردک زاویه داخلی استفاده می‌شود.


درزگیری کنج های داخلی _ فصل مشترک ساختار خشک و بنایی

برای درزگیری کنج داخلی که در فصل مشترک ساختار خشک و بنایی قرار دارد (مانند محل تقاطع یک دیوار کناف با یک سقف بنایی؛ یا یک سقف کناف با یک دیوار بنایی)، از نوار چسب جداکننده کناف (Trenn-fix) استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که قبل از عملیات نصب، نوار ترن فیکس بر روی سازه چسبانده شده و پس از عملیات درزگیری و خشک شدن بتونه، اضافات آن به وسیله تیغ برش جدا می‌شود.


4-برش اضافات نوار چسب جداکننده، پس از خشک شدن بتونه


3-بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی


2-شکل نوار چسب جداکننده، پس از نصب سازه‌ها


1-چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه


اجرای بتونه در محل پیچ ها

بتونه در محل پیچ ها نیز اجرا می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از کاردک (یا لیسه)، بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با حرکت کاردک در جهت افقی، بتونه جمع می‌شود. پس از خشک شدن بتونه، سطح آن به وسیله ساب ماله ای پرداخت می‌شود.

نکته فنی: درصورتی که بتونه در دو جهت متعامد کشیده نشود، حفره در محل پیچ به خوبی پر نخواهد شد.


     اجرای بتونه در محل پیچ ها


پرداخت سطوح بتونه خشک


اجرای ماستیک


اجرای ماستیک

برای دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی، پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی، یک لایه نازک پوششی (1 یا 2 میلیمتر) با ماستیک کناف روی تمام سطح کار اجرا می‌شود.


اجرای لایه پرایمر بر روی ماستیک، قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغنی


اجرای پرایمر

برای پایین آوردن درجه نفوذپذیری و میزان جذب صفحات گچی، پس از عملیات درزگیری و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ دیواری یا رنگ آمیزی با رنگ روغنی، اعمال لایه پرایمر پس از اجرای ماستیک بر روی سطح کار لازم خواهد بود.


سطوح کیفی درزگیری و آماده سازی
نکته : اجرای بتونه در گوشه های خارجی °135

جهت اجرای عملیات درزگیری در گوشه‌های خارجی °135، نیازی به برشکاری و پخ زدن لبه های صفحات گچی به خصوص در حالت نصب شده نمی‌باشد. بنابراین برای انجام عملیات فوق می‌بایست لبه صفحات به صورت مایل °135 به گونه ای نصب شوند که درزی کمتر از 7 میلیمتر ایجاد شود. در این حالت درز ایجاد شده با بتونه درزگیری کناف پر خواهد شد.


دانلود کاتالوگ‌های مرتبط با درزگیری صفحات روکش دار گچی :

دانلود کاتالوگ راهنمای جیبی نصب و اجرای سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *